Điều khoản và điều kiện

Dưới đây là những điều khoản và điều kiện của trang web Transmissions-element120.com, để quý khách hàng có thể hiểu rõ và tuân thủ đúng để tránh các tình huống không mong muốn. Chúng tôi cam kết tuân thủ các điều khoản này để đem lại sự hài lòng cho quý khách.

Các điều khoản dịch vụ của Transmissions Element120 được áp dụng cho toàn bộ Website. Ngoài việc tuân thủ các điều khoản này, quý khách cũng nên xem qua các chính sách bảo mật để truy cập trang web một cách an toàn và tránh bị theo dõi sau này!

Điều khoản và điều kiện

Nhằm đảm bảo tính chính xác của các dịch vụ mà chúng tôi cung cấp, Transmissions Element120 áp dụng chính sách cung cấp dịch vụ và thông tin đến khách hàng về các vấn đề liên quan đến nội dung trang web.

Khi truy cập vào trang web Transmissions Element120, quý khách hàng được xem như đã chấp nhận các điều khoản sử dụng và chính sách bảo mật của trang web.

Transmissions Element120 cho phép người dùng tải về và sử dụng thông tin, tài liệu trên trang web cho mục đích cá nhân và phi thương mại. Tuy nhiên, quyền tác giả và quyền sở hữu khác có trong tài liệu gốc hoặc bất kỳ bản sao nào đều được giữ lại.

Nội dung trên trang web chỉ mang tính chất tham khảo và không phải là thông tin bán hàng hoặc chào bán bất kỳ sản phẩm nào của công ty. Các thông tin được tìm kiếm trên trang web là hoàn toàn miễn phí.

Các liên kết trên trang web có thể dẫn đến các trang web hoặc dịch vụ khác không phải là xác nhận của Transmissions Element120. Các trang web bên thứ ba chỉ được cung cấp để thuận tiện cho khách hàng và khi nhấp vào các liên kết này, bạn sẽ rời khỏi trang web của Transmissions Element120 và đồng ý tuân thủ các điều khoản khác ngoài trang web.

Transmissions-element120.com được điều hành và duy trì bởi Transmissions Element120 và quý khách hàng đồng ý rằng các quy định của điều khoản sử dụng và hành động hợp pháp sử dụng các thông tin của khách hàng trên trang web sẽ được điều chỉnh bởi luật pháp Việt Nam mà không cần tham khảo đến các sự lựa chọn của quy định pháp luật.

Việc truy cập vào trang web và nội dung các tài liệu này là quyền của người sử dụng. Khách hàng có trách nhiệm tuân thủ các điều khoản sử dụng và chính sách của trang web.

Back to top button